Vývoj a výroba měřicí stanice pro balistický 

počítač AIST na vrtulník MI-24

 
  Balistický počítač AIST je určen k výpočtům parametrů střelby a k vytváření řídících signálů pro vedení střelby z kulometu a pro bombardování. ASIT je analogové zařízení, které pracuje v několika režimech činnosti. Při střelbě z kulometu AIST vypočítává svislé a vodorovné úhlové opravy, při bombardování vypočítává úhel dotočení a vytváří odpovídající řídící signály. Při zjištění poruchy nebo při předepsaných pracích na AIST je nutná velmi pracná kontrola napětí s pomocí voltmetru v jednotlivých blocích podle kalibračních karet. V nastavených režimech činnosti je nutné vyhodnotit až 130 změřených hodnot. Na základě těchto hodnot lze vyhodnotit možnou příčinu závady.
Vyvinutá a vyrobená měřicí stanice je určená pro současné měření napětí v rozsahu  +/-30V celkem ve 144 měřicích bodech balistického počítače. Změřené a digitalizované napětí se přenáší do osobního počítače pro další zpracování. Podle volby v ovládacím programu se změřené napětí může zobrazovat na obrazovce PC ve skupinách po 32 kanálech podle připojených konektorů a následně automaticky testovat, nebo se zobrazují vybrané kanály (piny jednotlivých konektorů) se současným zobrazením názvu signálu, jeho správné hodnoty a povolené odchylky.
 
  Nesprávné hodnoty se na obrazovce PC zdůrazní blikáním a obsluha může jednoduchým způsobem provést jejich seřízení. Ke každému měřenému kanálu si obsluha může vytvořit textový komentář, kde popíše možnou příčinu závady a postup jejího odstranění. Při tomto způsobu vyhodnocování naměřených údajů se velmi rychle diagnostikuje možné místo závady. Naměřené údaje je možné zaznamenávat do souboru na PC včetně doplnění záznamu datem a časem.

 

Měřicí stanice obsahuje jednočipový mikroprocesor ATMEL AT89C2051, plně duplexní komunikační linku RS-232, dekodéry adres pro výběr měřicího kanálu a celkem 18 shodně zapojených 8-mi kanálových 11-ti bitových A/D převodníků. Každý analogový vstup je osazen operačním zesilovačem, který zajišťuje dostatečně velký vstupní odpor a převádí záporné měřené napětí na kladné, potřebné pro A/D převodník. Každý kanál je opatřen seřizovacím prvkem pro 
nastavení vstupního rozsahu. Skupina po 8 kanálech (každý A/D převodník) je opatřena samostatným referenřním zdrojem napětí, který je možné také seřizovat.
 

Hlavní technické parametry

Počet měřicích kanálu 144 Rychlost měření 200 měření /s
Rozsah vstupního napětí +/- 30 V = Zpoždění mezi kanály 0,5 ms
Vstupní odpor 610 kW Komunikace s PC RS-232 / 19200Bd (38000Bd)
Vstupní kapacita 30 pF Požadavky na PC RS-232, OS MS DOS, VGA mono
Přesnost měření 10,5 bitu / 0,07% Napájení 220 V  nebo 27V =
Linearita převodu A/D 0,1%    

Měřicí stanici a její programové vybavení je možné, díky modulové konstrukci, modifikovat podle požadavků a přání uživatele. Lze měnit počet analogových vstupů (po 16) a rozsah vstupního napětí. Místo rozhraní RS-232 lze měřicí stanici vybavit průmyslovým sériovým rozhraním RS-485 čím je možné ji použít pro sběr různých údajů s dálkovým přenosem dat.