Vývoj aplikačního programového vybavení ve Visuál FoxPro


 

 

Registr agrární komory

KomReg

 

 


 

Určení programu KomReg

Původní databázově orientovaný program je určený pro

  evidenci podniků se zaměřením na zemědělskou výrobu

Program umožňuje evidovat podniky se zaměřením na zemědělskou výrobu včetně výrazných specifických údajů, jako jsou rozlohy zemědělské půdy, aktivity a výrobní zaměření apod.Všechny tyto informace jsou shrnuty do několika číselníků podle povahy a určení. Z této evidence pak vytvářet výstupní sestavy, vybírat podniky s různými podmínkami (filtry), zasílat jim e-maily přímo z programu.

Ovládání programu je řízeno z roletového menu, dialogových a editačních oken ve stylu "Windows". Výběr konkrétní činnosti je prováděn myší, lze však použít i kurzorové klávesy. Každá činnost je vybavena bublinkovou a kontextovou nápovědou.

  

Distribuce a instalace

Distribuce programu probíhá formou CD, na kterém je umístněná celá instalace programu. Vlastní instalace se spustí zasunutím CD do mechaniky v počítači. Pokud máte vypnuté automatické spouštění z CD instalaci spustíte kliknutím na program Setup.exe na tomto CD.

Instalace probíhá plně automaticky. Občas je nutné pouze potvrdit tlačítko Pokračovat.

Na zvoleném disku (přednastaveno je C:\Program Files) se vytvoří automaticky adresář KomReg a v něm adresářová struktura podle potřeby. Do ní se následně nakopírují potřebné soubory vlastního programu. Na ploše se připraví zástupce programu KomReg s níž se program spouští, v menu START -> Programy se vytvoří zástupce na program "Registr agrární komory" s několika odkazy, včetně odkazu na tento soubor pro realizaci UpGrade.

Současně se ve Windows adresářích registruje prostředí VisualFoxPro tak, aby program KomReg byl samostatně spustitelný. 

Po ukončení instalace není nutné počítač restartovat! 

Aktuální informace o stavu vývoje programů:

31.3.2005

Založení projektu KomReg

23.4.2005

První betaverze předaná k testování

květen-říjen 2005

Přerušení prací na vývoji projektu

08.12.2005

Druhá betaverze předaná k testování

15.02.2006

Betaverze (1.1.329) programu KomReg předaná uživatelům k testování

22.03.2006

První uživatelská verze programu KomReg verze 1.2.486

05.09.2006

Zavedení uživatelská verze programu a plně automatickým Upgradem na novou verzi přes internet (verze 1.2.625)

   

   Problémy s automatickou aktualizací na PC které má nainstalovanou novou verzi AVG 8.0

Vydáním nové verze AVG 8.0 firma Grisoft výrazně zvýšila stupeň ochrany vlastního PC především z hlediska FireWallu. To jistým způsobem zkomplikoval funkci současného automatu, který zjišťuje novou verzi na internetu. Nová aktualizace programu KomReg z května 2008 to již řeší, ale pro starší verze, které se již nedokáží sami aktualizovat (dochází k zatuhnutí okna v pravé části obrazovky, které informuje o prováděném testu a případném stahování aktualizace) je k dispozici samostatný program FTPUpGrade.exe, který si po stažení  nakopírujte do adresáře KomReg. Po spuštění programu KomReg dojde již k automatickému spuštění kontroly na webu a stažení případné aktualizace.

 

 UpGrade SW:

Obecný postup instalace upgrade - Kliknutím na odkaz se začne program stahovat, po dokončení se automaticky instaluje Upgrade. 

Vždy novější UpGrade zahrnuje opravy všech předchozích UpGrade, pokud není popsáno jinak

04.03.2008

UpGrade programu verze 1.3.708 obsahuje:

 • oprava chyby (nepřítomnost třídícího klíče) při sestavě logického výrazu.

20.02.2008

UpGrade programu verze 1.3.707 obsahuje:  

 • byla přidaná možnost vyhledat podnik podle IČO, což je zvláště výhodné při hledání více podniků pod shodným IČO, 

 • byla vylepšena funkce sestavení logického výrazu pro hledání v členstvích a činnostech, 

 • vylepšena indikace setřídění v tabulkách barevným zvýrazněním nadpisu u setříděného sloupce, 

 • byla přidaná další karta podniku, s údaji podle přání uživatelů, 

 • byl přidán přímý tisk adres na obálky (tři typy), 

 • vylepšen způsob odchycení případných chyb v programu s automatickým odesláním zprávy autoru programu a s možností 
  komentovat vzniklou chybu v e-mailu, 

 • přidaný další typ výstupní sestavy pro seznam podniků.

 • [pro Olomouckou centrálu] 

 • v přehledu duplicitních IČO jsou vidět všechny shodné podniky včetně příslušnosti k AOK, 

 • obdobně i přehled podniků bez půdy jsou vidět příslušnosti k OAK, 

 • k oběma předchozím funkcím byl přidán tiskový výstup, 

 • přidaná možnost vymazání "uživatele" ze seznamu uživatelů.

26.12.2007

UpGrade programu verze 1.3.661 obsahuje:  

 • doplněn číselník agrárních komor o OAK Jeseník,

 • doplněn další formát štítků (70 x 35mm s horním páskem 9mm).

08.01.2007

 

UpGrade programu verze 1.3.659 obsahuje:  

 • doplněn číselník KIS (Krajských informačních středisek), který umožňuje přiřadit každému podniku jeho příslušnost ke KISu,   

 • doplnění KISu k podniku proveďte v okně "Zobrazení databáze podniků", kde už také bude přiřazení pak vidět, ..."Editace podrobností o podniku"... "Činnost a členství". 

08.11.2006

UpGrade programu verze 1.3.655 obsahuje:  

 • upraven popis a seřazení všech výstupních sestav pro tisk údajů z programu.

 • [pro Olomouckou centrálu] 

 • upraven popis a seřazení všech výstupních sestav pro tisk údajů z programu o uživatelích.

24.09.2006

UpGrade programu verze 1.3.640 obsahuje:  

 • upraven úvod programu, je prováděna kontrola na uživatele (začlenění do AK ČR) a proto je nutné mít údaj vždy vyplněn,

 • přidaná možnost další filtrace údajů, nyní v okně "Výrobní ukazatele" si můžete zvolit sloupec a k němu definovat numerickou podmínku výběru, vybrané údaje (podniky) si pak můžete vytisknout a nebo poslat e-mail,

 • [pro Olomouckou centrálu] 

 • další propracovanější statistika uživatelů, včetně výstupních reportů.

10.09.2006

UpGrade programu verze 1.3.630 obsahuje:  

 • upraven číselník členství v OAK (přidána položka Agrární komora ČR), 

 • přidaný číselník "Chmelařská oblast", v editaci podniků lze nyní nastavit požadovaný údaj 

 • [pro Olomouckou centrálu]

 • doplněná statistika uživatelů, včetně výstupních reportů

05.09.2006

UpGrade programu verze 1.3.625 obsahuje:  

 • plně zavedený automatický UpGrade programu, 

 • přidání položky "plátce DPH" pro uživatele - v okně "Údaje o uživateli"

30.08.2006

UpGrade programu verze 1.2.622 obsahuje:   

 • drobné úpravy v programu (hlavně pro centrálu),

 • testy na automatický UpGrade.

20.08.2006

UpGrade programu verze 1.2.610 obsahuje:   

 • začleněn FTP přístup pro automatický UpGrade programu, což znamená, že uživatel bude automaticky upozorněn, že má k dispozici novou verzi programu (samozřejmě jen, když bude připojen k internetu). 

 • další úpravy pro provoz olomoucké centrály.

15.08.2006

UpGrade programu verze 1.2.561 obsahuje:   

 • drobné úpravy pro správný přenos dat pro Olomouc.

14.07.2006

UpGrade programu verze 1.2.559 obsahuje:   

 • doplněna možnost Upgrade programu i po datu 1.7.2006 pokud nebyl program KomReg do té doby nainstalován,

 • funkce pro olomoucké středisko byly z programu pro uživatele odstraněny a budou realizovány samostatně jen pro olomoucké středisko, 

 • odstraněny drobné chybičky v programu podle připomínek uživatelů.

Tento Upgrade nemusí uživatelé, co program KomReg instalovali před 1.7.2006 použít.

03.07.2006

UpGrade programu verze 1.2.545 obsahuje:

 • doplněna funkce automatického ukončení programu před aktualizací z internetem, 

 • rozšířeny údaje o uživateli přímým výběrem členství (nutné pro návaznost na zpracování centrálních dat v Olomouci), 

 • odstraněny drobné chybičky v programu podle připomínek uživatelů.

08.05.2006

UpGrade programu verze 1.2.535 obsahuje:

 • pro tisk vybraných sloupců výrobních ukazatelů je možné zvolit i počet sloupců v rozsahu od 1 do 5 a pro tento výběr i zvolit "linkovaný" výstup,

 • doplněna nápověda k některým oknům, přístupná po F1.

31.03.2006

UpGrade programu verze 1.2.516 obsahuje:

 • k databázi výrobních ukazatelů jsou doplněny tiskové výstupy s možností volby tištěných sloupců,

 • výběr tištěných sloupců je univerzální, obsluha si zvolí názvy vybraných sloupců,

 • takto "připravený" výstup lze archivovat pro další použití, počet archivovaných výstupů není omezen,

 • je přidané ovládací tlačítko na rychlou volbu okna výrobních ukazatelů.

24.03.2006

UpGrade programu verze 1.2.506 obsahuje:

 • přidané nové databáze na evidenci výrobních ukazatelů,

 • přidaná okna pro obsluhu těchto databází,

 • upraven vzhled přehledu podniků s možností volby zobrazovaných údajů,

21.03.2006

UpGrade programu verze 1.1.485 obsahuje:

 • opraveny všechny výstupní sestavy pro tisk,

 • vylepšeno ovládání filtru - následné Zobrazení přehledu firem,

 • doplněno barevné podbarvení aktivních řádků v tabulkách,

 • byl vylepšen způsob UpGrade programu,

 • doplněno hlídání možností Upgrade programu po určeném čase,

 • doplnění výběru (fajfkou) organizací pro tiskové výstupy.

19.03.2006

UpGrade programu verze 1.1.450 obsahuje:

 • opraveny drobné požadavky na změny textů v nadpisech,

 • opraven popis struktury databáze podniků,

 • přidány vysvětlující poznámky k jednotlivým položkám databáze (při editaci),

 • opraveny výstupní reporty (chyba při dotazu na velikost zemědělské plochy).

14.03.2006

UpGrade programu verze 1.1.440 obsahuje:

 • změny v textech některých položek,

 • přidán číselník "hospodaření",

 • přidané položky o počtu zaměstnanců a vlastníků firmy,

 • zrušen číselník počtu zaměstnanců a SNA kódu,

 • doplněna třístupňová statistika nad vloženými údaji,

 • vytvořená vazba filtru na okresy ve vybraném kraji,

 • z číselníků vymazány slovíčka "Kraj" a "Okres",

 • rozšířeny údaje o uživateli, včetně bank.spojení (s kontrolou),

 • přidaná databáze uživatelů pro nadřízené složky,

 • připravená první verze pro export dat k nadřízené složce.

05.03.2006

UpGrade programu verze 1.1.397 obsahuje:

 • opraveno nesprávné ukládání editovaných dat,

 • doplněna další část nápovědy k programu.

01.03.2006

UpGrade programu verze 1.1.382 obsahuje:

 • opraveno ukládání rozlohy v hektarech,

 • opraveno vzestupné setřídění ročního příjmu, 

 • přidáno automatické uložení datumu opravy podniku, 

 • odstraněn nesoulad při ukládání editovaných údajů,

 • připravena nabídka k načítání dat od jiných uživatelů (nutná doplňková aplikace),

 • přidané automatické třídění dat po provedeném UpGrade programu,

 • doplněna nápověda k programu

25.02.2006

UpGrade programu verze 1.1.356 obsahuje:

 • změna údajů u obdělávaných ploch,

 • přidán údaje o ročním příjmu,

 • rozšířeny pole dat u uživatele,

 • doplněna nápověda k programu

 


mailto.gif 

Připomínky, náměty a dotazy zasílejte na pcsluzby@jalsoft.iol.cz    

Datum poslední aktualizace : 15.05.2010