Vývoj aplikačního programového vybavení ve Visuál FoxPro


 

 

ROZPOČTY 800 / 850 pro Windows 

WinRZP800 , WinRZP850

 

 


 

Určení programů WinRZP800 a WinRZP850

Původní databázově orientovaný program je určený pro

  projektanty a stavební firmy

Program umožňuje efektivním způsobem vytvářet rozpočty stavebních prací - PSV, HSV. Po kliknutí větší obrázek

Sestava rozpočtu se provádí výběrem z připravených materiálových oddílů, rozdělených podle ceníkových položek. 

Ovládání programu je řízeno z roletového menu, dialogových a editačních oken ve stylu "Windows". Výběr konkrétní činnosti je prováděn myší, lze však použít i kurzorové klávesy. Každá činnost je vybavena bublinkovou a kontextovou nápovědou.

Tvorba rozpočtu

Rozpočet je prováděn formou nabídky položek po jednotlivých oddílech s následnou možností editace a úpravy textu, ceny i množství materiálu v zakázce. Program průběžně zpracovává rekapitulaci v podobě součtové tabulky, umožňuje vytisknout rozpočet zvoleného oddílů, všech oddílů, výsledné rekapitulace i součtové tabulky. Všechny zakázky se archivují, s možností pozdější libovolné úpravy a doplnění. Jednoduše lze realizovat varianty zakázky pouhým kopírováním a dalším doplněním z nabídky materiálových položek. Oddíly materiálu lze průběžně doplňovat, rušit a měnit ceny formou indexů. Ceny v konkrétní zakázce je možné také indexovat.  

  

Distribuce a instalace

Distribuce programu bude probíhat formou CD, kde si nejprve nainstalujete tzv. Trial verzi programu (platnost 30dní) a po registraci se Vám tato Trial verze přemění v ostrou verzi  bez nutnosti přeinstalovávat celý program a hlavně měnit data zakázek a oddílů. 

Při instalaci Trial verze programu můžete přenést data zakázek a oddílů z DOS verze programu Rozpočty.800/850

Orientace na dodaném CD

Na dodaném disku jsou umístněny obě instalace programů WinRZP800 a WinRZP850 v patřičných podadresářích s příponou "inst". 

Dále zde najdete dvě oddělené prezentace mých webových stránek (školní a soukromé) k prohlížení off-line.

Nakonec jsem Vám připravil výběr užitečných a volně šiřitelných programů.

 

Na zvoleném disku (nejlépe C:\) se vytvoří adresářová struktura podle obrázku. Do ní se nakopírují potřebné soubory vlastního programu.

Současně se ve Windows adresářích registruje prostředí VisualFoxPro tak, aby oba programy byly samostatně spustitelné.

Do podadresářů ZAKAZKY  a ODDILY se nakopírují vzorové příklady zakázek a oddílů. Jejich cenové relace jsou fiktivní a neodpovídají současným cenám. 

Po ukončení instalace není nutné počítač restartovat! 

 

Adresářová struktura na CD

 Podrobnějsí strom po kliknutí

Adresářová struktura WinRZP800 

 

Adresářová struktura WinRZP850 

 

 

        Síťový provoz programů

Programy WinRZP800 a WinRZP850 jsou připraveny pro plně síťový provoz. Programy, resp.zástupci pro síťové uživatelé se pro obě verze programů se instalují shodným instalačním programem. Ten zajistí registraci jak vývojového prostředí Visual FoxPro, tak i programu do operačního systému počítače a zároveň Vám umožní nastavit všechny nutné parametry pro síťové použití programů. Při každém spuštění tohoto zástupce program zkontroluje správnost síťových přístupů a mapování disků pro spouštěný rozpočtářský program a je-li vše v pořádku, spustí vlastní program WinRZP800 nebo WinRZP850. Při instalaci těchto zástupců se nabízí možnost volby adresáře "WinRZPNET", uživatel si však může zvolit libovolný název adresáře tak, aby odlišil paralelní instalaci programů WinRZP800 a WinRZP850.

 

        Doplňkové funkce programů

Prostředí Windows je předurčeno pro práci s daty v různých formátech. Také rozpočtové programy WinRZP800 a WinRZP850 byly doplněny funkcemi pro export zhotovených rozpočtů do jiných programů. Mimo exportu do formátu HTML (Internet Explorer), který je součástí základní instalace programů, je možné doplnit program moduly pro export do následujících prostředí:

 

 

Export do Wordu verze 2000 a vyšší (*.DOC)

Generovaný jediný textový soubor vypadá tak, jako je vzhled tiskových výstupů Rekapitulace, Oddílů a Součtové tabulky. Jednotlivé položky, popisy a nadpisy lze editovat a upravovat. V tomto souboru se neprovádí žádné součty v exportovaných tabulkách. Tisk do formátu "wordu" je proveden do formátovaných textových bloků, nejde tedy o souvislý text, jako když se píše v běžném textovém editoru.

Stažení souboru s příkladem
 

Export do Acrobat Readeru (*.PDF - Print Dokument File)

Generovaný jediný NEEDITOVATELNÝ PDF soubor vypadá tak, jako je vzhled tiskových výstupů Rekapitulace, Oddílů a Součtové tabulky. Soubor je však ukládán v komprimované podobě a tudíž je nejmenší ze všech generovaných exportů. Je proto nejvhodnější pro zasílání e-mailem. Navíc má i tu výhodu, že příjemce nemůže v dokumentu nic měnit.

Stažení souboru s příkladem
 

Export do Excelu (*.XLS)

Export je proveden tak, že Rekapitulace, jednotlivé obsazené oddíly a Součtová tabulka jsou uloženy v samostatných listech v podobě tabulky. Vzhledem k tomu, že jde o tabulkový procesor, je zde připravena možnost dodatečné editace údajů s tím, že číselné údaje jsou následně "propočítány" tak, aby všechny výpočty na listu oddílu byly správně aktualizovány (včetně změn HR a PH v patičce formuláře). Přenosy takto upravených výsledků do rekapitulace a Součtové tabulky není proveden.

Souboru s příkladem bude k dispozici v květnu

Doplňkové funkce jsou k dispozici jako samostatný modul, vázaný na registrační číslo instalace ve variantách a cenách dle tabulky:

 

Varianta rozšiřujícího modulu

bez DPH

s DPH

(od 1.5.2004 

vše 19%)

 

 

Export do Wordu verze 2000 a vyšší (*.DOC)

500,-  

595,-  

 

 

Export do Acrobat Readeru (*.PDF - Print Dokument File)

600,-  

714,-  

 

 

Export do Excelu (*.XLS)

500,-  

595,-  

 

 

Komplet všech exportů

1 500,-  

1 785,-  

 

Pro používání zvolených doplňkových funkcí, je nutné mít nainstalované nové verze programů WinRZP800 resp. WinRZP850 - viz poslední UpGrade SW

Aktuální informace o stavu vývoje programů:

22.09.2002

Počátek distribuce nesíťové verze programu  WinRZP800  (verze 1.20 - kompilace 1.1.1901) - novější verze viz UpGrade SW

02.12.2002

Počátek distribuce nesíťové verze programu  WinRZP850  (verze 1.20 - kompilace 1.1.234) - novější verze viz UpGrade SW

30.03.2003

Počátek distribuce programů WinRZP800 a WinRZP850 verze 1.25. s plně síťovým přístupem (včetně možného automatického mapování síťových disků)

23.11.2007

Započat vývoj programu Rozpočty stavebních prací - nástupce obor předchozích verzí rozpočtářského programu. Informace najdete zde.

Informace o cenách:

Položka Cena bez DPH Cena s DPH 

(od 1.5.2004 vše 19%)

Plná verze programu WinRZP800 nebo WinRZP800

(včetně nejméně dvou bezplatných Upgrade do konce roku 2003)

3 500,- Kč

4 165,- Kč

Pro uživatele DOS verze programu Rozpočty.800 resp. Rozpočty.850  

Sleva 1000,- Kč

2 500,- Kč

2 975,- Kč

Plná verze párové instalace programů WinRZP800 a WinRZP800

(včetně nejméně dvou bezplatných Upgrade do konce roku 2003)

6 300,- Kč 7 497,- Kč

Pro uživatele DOS verze párové instalace programů Rozpočty.800 a. Rozpočty.850  

Sleva 1000,- Kč

5 300,- Kč

6 308,- Kč

Rozšíření na síťovou aplikaci - licence na počet uživatelů 

500,- Kč/uživatel 595,- Kč/uživatel

Uživatelům párové instalace WinRZP800/850 bude i dodatečně přiznána sleva 700,-Kč

 

 

 UpGrade SW:

Obecný postup použití upgrade

Po stažení programu jej rozbalíte v rozbalovacím programu WINZIP (je na instalační disketě) a nahradíte stávající program v adresáři WinRZP800 resp WinRZP850. 

 Zde najdete historii UpGrade programů

1.8.2004

verze

1.30

Po více jak roce je připraven další UpGrade obou programů. Opět jsou opraveny některé chybičky a snad je program i v něčem dál vylepšen, nejdůležitější změny:

1. Systémové změny

  • Zcela přepracován soubor nápovědy, který je nyní postaven na tzv. HTML HELP nápovědě. Tedy nápovědě ve stylu webovských stránek. Při přepracovávání byla samozřejmě nápověda značně rozšířena a doplněna.

  • Pro jednodušší provoz a především instalaci a registraci do OS WINDOWS XP byl předělán a upraven vnitřní způsob registrace do windows registrů, tak nyní není problém s nestandardními instalacemi, kde je na PC několik OS.

  • Vytvořen byl i nový instalační program, který zajistí spolehlivou registraci programu do nabídky START a samozřejmě umožní i bezproblémové odinstalování.

  • Uvedenými úpravami se také odstranil problém zobrazování a tisku úzkého typu písma. Vybrané fonty se nyní zaregistrují do OS ihned při instalaci. 

  • A mnoho drobných doplňků, které zvýšili spolehlivost funkce programu.

2. Změny a doplnění programu

  • Jednodušší ovládání v oknech přehledu materiálu, zvláště při setřídění materiálu podle nějakého hlediska a jeho zpětné "nesetříděné zobrazení".

  • Označení zrušeného materiálu v zakázce podbarvením celého řádku a při druhém stupni rušení materiálu v zakázce se veškerý materiál označený ke zrušení uživateli nejprve zobrazí a tím může uživatel ještě některý materiál vyloučit před fyzickým vymazáním ze zakázky.

  • Pro rozšíření možností, je možné vytvořit oddíl s materiálem od firmy Ptáček. Nová verze ceníku, pracující pod systémem Windows, byla ještě na počátku roku zakódována, ale nový UpGrade z dubnu letošního roku je již volná a lze z ní exportovat data materiálu do souboru o speciálním, ale čitelném formátu. Proto je i v nové verzi obou programů připravena funkce pro načtení materiálu zvoleného oddílů. Poslední velikost materiálového ceníku je 17658 položek. 

  • A další drobné chybičky či funkčnost jednotlivých oken programu.

Nová verze programu je k dispozici pod číselným označením verze 1.30 a je distribuována pro svou rozsáhlost na CD. Pro uživatele, kteří zakoupili rozpočtářský program v tomto roce (2004) je tento UpGrade distribuován bezplatně, ostatním jej nabízím za manipulační poplatek 400,- Kč bez DPH.

Je samozřejmé, že UpGrade na novou verzi Vám zachová veškerá původní data, tj. jak materiál v oddílech, tak i všechny zakázky.

22.1.2005

verze

1.31

 

Na přání uživatelů byla dopracována funkce pro možnost kalkulace odpočtů materiálu v dílčím projektu (záporné číslo v počtu kusů materiálu a tedy i případné záporné číslo u ceny v oddílu a rekapitulace). Upraveny byly obě verze programu tedy jak WinRZP800, tak i verze WINRZP850. 

Pro verzi WinRZP850 byla ještě doplněna funkce trvalého nastavení údaje hrubého rozpětí a přesunu hmot na 0%. Nastavení se provádí v okně Parametry -> Úprava HR a PH, kde se zaškrtne ovladač "pro HZS vždy 0%".

Nové UpGrady,  jsou zde (winrzp800_1_31_2093.zip  winrzp850_1_31_0405.zip

POZOR!           Tyto UpGrade je možné nainstalovat jen pokud vlastníte předchozí verzi 1.30!

 


mailto.gif 

Připomínky, náměty a dotazy zasílejte na pcsluzby@jalsoft.cz    

Datum poslední aktualizace : 03.05.2010