Vývoj aplikačního programového vybavení ve Visuál FoxPro


 

 

Program pro třídění výsledků gymnastických a atletických soutěží ASPV a AŠSK pro Windows 

GymAT-1

 

   

 


 

Určení programů GymAt

Původní databázově orientovaný program je určený pro

   třídění výsledků gymnastických a atletických soutěží ČASPV

Program umožňuje provádět vyhodnocování pořadí soutěžících podle získaných bodových hodnot v gymnastických a atletických soutěžích ASPV a AŠSK. Nová verze programu, která vznikla z původního programu Třídění (pro DOS), je určena pro prostředí Windows.Po kliknutí větší obrázek

Třídění gymnastických disciplín je provedeno prostým součtem získaných bodových hodnot pro jednotlivce, pro družstvo se ze 4 známek škrtá nejhorší známka na nářadí.

Pro třídění atletických soutěží se využívají tabulky přepočtu výkonů atletických disciplín na bodové hodnocení. Pro třídění podle ASPV se pro družstvo se ze 4 známek škrtá nejhorší soutěžící, pro AŠSK se pro družstvo se z 5 známek škrtá nejhorší soutěžící.

Třídění lze rozlišit do kategorií. Jak gymnastická nářadí, tak i atletické disciplíny lze k jednotlivým kategoriím přiřazovat podle potřeby. Všechny výkony a bodové hodnoty soutěžících se archivují, lze je kdykoliv upravovat a doplňovat. Pro každou kategorii lze vytisknout pořadí jednotlivce, pořadí družstva, pořadí jednotlivce na nářadí či v disciplíně a tzv.bodovací tabulku výkonů. 

Pro jednotlivce i družstva na "bedně" lze vytisknout diplomy, jejichž návrh je možné přizpůsobit vlastním potřebám (předtištěné pozadí). 

        Příjemné uživatelské prostředí

Ovládání programu je řízeno z roletového menu, grafického menu, dialogových a editačních oken ve stylu "Windows". Výběr konkrétní činnosti je prováděn myší, lze však použít i kurzorové klávesy. Každá činnost je vybavena bublinkovou a kontextovou nápovědou. Na obrazovce je přehledně zobrazena aktivní soutěž, složka a kategorie. Ve vyvolaných oknech lze vkládat či upravovat údaje pro libovolnou složku či kategorii a současně lze tisknout výsledky jiné, zvolené kategorie.

Pro rozšíření možností, lze měnit nejen názvy kategorií a k nim přiřazená nářadí nebo atletické disciplíny, ale i ovlivňovat koeficienty matematických rovnic pro přepočet výkonů na body u všech atletických disciplín, čímž je možné zjemnit přepočet výkonů na body u dětských kategorií, které by podle přísných atletických tabulek dosahovali nízké bodové hodnoty.

Co se změnilo od staré verze programu Třídění:

  •   samozřejmě ovládání ve stylu Windows (menu, okna, rychlé nabídky), obdobné programům WORD a EXCEL,

  •  přímé síťové nasazení programu, včetně možnosti vícenásobného spuštění programu na lokálním počítači,

  •  plné využití tiskových výstupů ve stylu Windows, různé fonty, bezproblémová čeština, použití síťové tiskárny,

  • prohlížení tiskových sestav  i "pozpátku",

  •  a mnoho dalších drobností v komfortu ovládání a funkcí programu.

Co zůstalo:

  •  struktura (formáty) pro zápis jmen, bodů a výkonů soutěžících, se sloučením do menšího počtu souborů

  • členění programu a jeho hrubá struktura při ovládání, tj. vložení názvu družstva, počtu a jmen soutěžících a následně jednotlivé body pro gymnastické soutěže a výkonů pro atletické soutěže.

Co je nové:

  • možnost zpracovávat teoreticky 99 kategorií v mužských a 99 kategorií v ženských kategorií,

  • podstatně lepší vzhled tiskových výstupů navíc s možností exportu všech výsledků do formátů pro Word, Internet Explorer a Acrobat Reader.

        Požadavky na hardware

Na provoz programu GymAt-1 postačuje tato minimální konfigurace:

Na lepším počítači bude i program běžet lépe, tj. rychleji a odezva některých činností (zvláště grafických výstupů) bude příjemnější.

  

Distribuce a instalace

Program je distribuován na CD (zvlášť na objednávku 3 diskety). Celá instalace programu je plně automatická, nejprve se nainstaluje tzv. Trial verze (platnost 30 dní funkce) a po registraci se tato trial verze přemění v ostrou verzi bez nutnosti přeinstalovávat celý program.

Po ukončení instalace není nutné počítač restartovat! 

 

  

        Doplňkové funkce programů

Prostředí Windows je předurčeno pro práci s daty v různých formátech. Také program GymAt-1 je možné doplnit funkcemi pro export výsledků do jiných programů. V současnosti je možné program doplnit moduly pro export do následujících prostředí:

 

 

Export do Wordu verze 2000 a vyšší (*.DOC)

Je vygenerovaný jediný textový soubor, jež vypadá tak, jako je vzhled všech tiskových výstupů  Jednotlivé položky, popisy a nadpisy lze editovat a upravovat. Tisk do formátu "wordu" je proveden do formátovaných textových bloků, nejde tedy o souvislý text, jako když se píše v běžném textovém editoru.

Zde je soubor s příkladem
 

Export do Acrobat Readeru (*.PDF - Print Dokument File)

Generovaný jediný NEEDITOVATELNÝ PDF soubor vypadá tak, jako je vzhled tiskových všech výstupů. Údaje do souboru jsou ukládány v komprimované podobě a tudíž je nejmenší ze všech generovaných exportů. Je proto nejvhodnější pro zasílání e-mailem. Navíc má i tu výhodu, že příjemce nemůže v dokumentu nic měnit.

Zde je soubor s příkladem
 

Export do Internet Explorer (*.HTML)

Je vygenerovaný jediný soubor typu HTML, jež při otevření Internet Explorerem vypadá je vzhled tiskových všech výstupů. Pokud je vloženo logo oddílu nebo jednoty, je vytvořen adresář, kam je logo umístněno.

Zde je soubor s příkladem (z důvodu použití loga v ZIP archívu)

Doplňkové funkce jsou k dispozici jako samostatný modul, vázaný na registrační číslo instalace ve variantách a cenách dle tabulky:

 

Varianta rozšiřujícího modulu

bez DPH

s DPH

(od 1.1.2004 vše 22%)

 

 

Export do Wordu verze 2000 a vyšší (*.DOC)

200,-  

288,-  

 

 

Export do Acrobat Readeru (*.PDF - Print Dokument File)

200,-  

288,-  

 

 

Export do Internet Exploreru (*.HTML)

200,-  

288,-  

 

 

Komplet všech exportů

 500,-  

610,-  

 

Aktuální informace o stavu vývoje programů:

!

Z časových důvodů a také pro malý zájem je prozatím vývoj programu pozastaven. 

V současnosti nabízím program Atletika 2004, který řeší podobnou problematiku na základě nových přepočtových tabulek výkonů na body vydaných ČASPV pro rok 2004

Informace o cenách:

Položka Cena bez DPH Cena s DPH 

(od 1.1.2004 vše 22%)

Plná verze programu GymAt-1

(včetně bezplatných Upgrade do konce roku 2003)

1400,-

1708,-

Rozšiřující modul pro export výsledků do formátů DOC (Word), PDF (Acrobar Reader) a HTML (InternetExplorer)

500,-

610,-

Pro uživatele DOS verze programu Třídění        Sleva 300,- Kč

1100,-

1342,-

 

  

UpGrade SW:

Zde se v patřičném okamžiku začne objevovat UpGrade programu GymAt-1

 


mailto.gif 

Připomínky, náměty a dotazy zasílejte na pcsluzby@jalsoft.iol.cz    

Datum poslední aktualizace : 09.06.2004