Reference


 Přehled projektů jak v oblasti HW - vývoje, tak i v oblasti zhotovování programového vybavení

Jsou uváděny projekty, které byly v minulosti úspěšné a dodnes se využívají.

 

Vývoj, výroba a servis elektronických zařízení na bázi mikroprocesorových systémů 


 

Mesit přístroje s.r.o.

(Ing.Pustějovský, Ing.Krejčí, Ing.Soják)

Ukazovatel podélného vyvážení (vývoj 1996-2001)

Palivoměr pro malá letadla (vývoj 1998-2002)

Souprava palivoměru pro letoun L159B (vývoj 1998-2003)

Ukazovatel otáček pro vrtulová letadla (vývoj 2002-2003)

Konstrukce tří leteckých palubních přístrojů (otáčkoměr, teploměr výstupních plynů, spotřeboměr) pro letoun L159 (2005-2006)  

Vojenská opravárenská základna Brno a Přerov, LOM Praha s.p.

Měřicí ústředna pro balistický počítač na vrtulník MI-24 (vývoj a výroba 1998-2000+2004)

VUT - ústav mechaniky těles

Tříkanálový mikroprocesorový ovladač stejnosměrného motoru s polohovou vazbou řízený z PC (1997-1998)

SAARGUMMI czech

Spínaný regulátor pro spojovačky (vývoj a výroba 2002-2008)

HEREL s.r.o.

(Ing.Herel)

Měřicí a registrační stanice pro měření tlaku (2004)

EVPU Defence s.r.o.

Deska relé (2004), Deska RS232-kamera (2004)

AV Consulting s.r.o.

Interface sériové linky (2004) pro přenos dat s Mitutoyo úchylkoměrů do PC.

 Vývoj a zhotovování programového vybavení na zakázku


FoxPro ver. 2.5b   (období 1993 - 2000)

komerční SW - cca 70 uživatelů (p.Pištělák, Ing.Čermák)

Rozpočty 800/850 - program pro zpracování rozpočtů stavebních prací (1993-1998)

 

Agentura pro děti a mládež

Katalog - katalog ubytovacích zařízení a středisek (1994-1995)

Agentura pro děti a mládež

Jídelna - evidence surovin pro jídelnu (1995)

AJTechnology

Konvert - konverze podkladů ze sytému SANOPS do systému PADS (1994)

VFU Brno

Správa - evidenční program správního střediska VFU (1995)

Agentura pro děti a mládež

Tábory - evidence školních výletů a táborů CK (1995-1997)

RKO - autoškola Rudolf Kubíčko

Autoškola - evidence jízd frekventantů v autoškole (1996-1997)

Westernové městečko Šiklův Mlýn

(p.Trejtnarová)

Hotel - evidence objednávek ubytování (1996)

komerční SW - cca 10 uživatelů

Třídění - třídění gymnastických a atletických soutěží (1996-1998)

Potraviny, večerka Mikeš

Sklapo - sklad potravin na prodejně (1996)

Zahradník s.r.o.

Sklad - skladová evidence materiálu (1997)

Martin Kozina - Pekárna Na náměstí

Výroba - evidence dodacích listů, zpracování podkladů pro výrobu, fakturace (1997-1998)

Zahradník s.r.o.

(ing.Čermák)

Úkol - program pro evidenci zakázek s návazností na mzdovou agendu (1997-1998)

Westernové městečko Šiklův Mlýn

(p.Trejtnarová)

Kuchyň - evidence potravin a jídel v kuchyni (1998-1999)

Westernové městečko Šiklův Mlýn

(p.Trejtnarová)

Western - evidence objednávek na akce, fakturace, kontrola plateb (1999)

AJTechnology

Ceník - stanovení cen v materiálové rozpisce (1999)

Visual FoxPro 5.0  (od roku 2002)

komerční SW 

(p.Pištělák, Ing.Čermák)

WinRZP800, WinRZP850 - programy pro zpracování rozpočtů stavebních prací (2002-2003)

 

Westernové městečko Šiklův Mlýn

(p.Trejtnarová)

WinWest - evidence objednávek na akce, fakturace, kontrola plateb (2002-2003)

Westernové městečko Šiklův Mlýn

(p.Trejtnarová)

Peva/Eva - program pro plánování akcí, evidenci zaměstnanců na akcích s návazností na mzdovou agendu  (2003)

komerční SW

GymAt-01- program na třídění výsledtků gymnastických a atletických soutěží (2003)

MOC Třebíč (Ing.Coufal)

HAKO - program na zpracování hlášení pro Státní zemědělský intervenční fond (2003)

Pekárna na náměstí - Martin Kozina

Pekárna - program pro evidenci výroby a její fakturaci (2003)

Prodejna potravin Mikeš

Prodejna - program pro evidenci zboží na prodejně (2003)

Dům sportu Brno

Kartotéka - program pro operativní evidenci členské základny sportovních odborů (2003)

komerční SW

Atletika 2004 - program pro přepočet atletických výkonů na body podle nových tabulek ČASPV (2004)

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (p.Jandová)

PLYNY - program pro evidenci distribuce technických plynů v rámci univerzity (2005)

Visual FoxPro 9.0  (od roku 2005 - doposud)

JUNIOR - dům dětí a mládeže, Dornych 2, Brno

(p.Karel Kincl)

IS DDM - informační systém pro správku kroužků, kurzů, táborů a akcí, zaměstnanecká evidence pracovních výkazů a pracovních smluv, příprava a automatická aktualizace dat pro prezentaci na webu - síťový provoz se vzdáleným přístupem - cca 35 uživatelů, šifrování chráněných údajů (2005 - 2015) [trvalá správa provozu na serveru a doplňování dalších funkcí, dle požadavků uživatelů]

 

 

Agrární komora 

(Ing.Karel Coufal)

KomReg - Registr agrární komory - multiuživatelská aplikace (100 uživatelů) s automatickým UpGrade SW přes internet (2006 - 2010)

Multilicence pro ČASPV 

Atletika 2006 - 2010 - program pro přepočet atletických výkonů na body podle nových tabulek ČASPV - multilicence pro Tělovýchovné jednoty, automatický UpGrade SW přes internet  (2006 - 2010)

Vyhodnocovací SW pro ČASPV

Prezent (prezentace výsledků) , Zadavani (zadávaní výkonů, výpočet pořadí, říízení prezentace) - dva spolupracující programy pro soutěž "Cvičitelka ČASPV 2007", pořádaný ČASPV 27.10.2007 ve Žďáru nad Sázavou (2007)

 

Dům dětí a mládeže, Helceletova 4, Brno

IS DDM - informační systém pro správku kroužků, kurzů, táborů a akcí, zaměstnanecká evidence pracovních výkazů a pracovních smluv, příprava a automatická aktualizace dat pro prezentaci na webu - síťový provoz se vzdáleným přístupem - cca 35 uživatelů, šifrování chráněných údajů (2005 - 2015) [trvalá správa provozu na serveru a doplňování dalších funkcí, dle požadavků uživatelů]

 

Univerzita obrany Brno, Kounicova 65, Brno

HUFA - informační systém pro evidenci datových souborů ze simulovaných letů a výsledky názledných analýz chování pilotů. [2012 - trvale). Datové soubory, výběr dat pro analýzu, zpětné natení dat s analyztického programu MATLAB, evidence grafických výsledků, generování protokolů z testovacího letu (2013-21)

 

Multilicence pro ČASPV 

Atletika 2018 - Zásadní upgrade programu pro přepočet atletických výkonů na body podle tabulek ČASPV, vydaných v roce 2011 - multilicence pro Tělovýchovné jednoty, automatický UpGrade SW přes internet. (2017-18)

Vysledky 2018 - Program pro průběžné zobrazování výsledků atletických soutěží ve zvolených kategoriích (2017-18)

 

HEREL s.r.o.

(Ing.Herel)

MARS-T - programové vybavení ve Windows pro Měřicí a registrační stanice pro měření tlaku - přeprogramování do prostředí VFP z verze Delphi z roku 2004 (2021 - 2022)

 

Multilicence pro ČASPV 

Atletika 2018 - doplnění programu o on-line zobrazování na webu průběžných výsledků. (2022)

 

RC Brno-město, z.s.

Brněnský pohár TGJ - Vyhodnocování závodu Team gymu pro on-line zobrazování průběžných výsledků na webu. (2022) 

 

Multilicence pro ČASPV 

Zápolení na dálku - vyhodnocování 5 disciplín zápolení pro nový přepočet výkonů na body s průběžným zobrazování on-line na webu. (2022)

 

 

Delphi Profesional  7.0  (2003 - 2005)

Mesit přístroje s.r.o.

(Ing.Pustějovský, Ing.Krejčí, Ing.Soják)

Souprava palivoměru pro letoun L159B (vývoj SW 2003-2004) - různé dílčí programy.

Ukazovatel otáček pro vrtulová letadla (vývoj SW 2003-2004) - různé dílčí programy.

LUN1301 - program pro oživování, cejchování a nastavování parametrů otáčkoměrů řady LUN1301.xx, vybavených mikroprocesorem ADuC812 (2004)

LUN1641 -program pro oživování, cejchování a nastavování palivoměru vybaveného mikroprocesorem ADuC812 (2004)

L1593v1 - nastavovací program leteckých přístrojů pro L159 vybavených mikroprocesorem ADuC841 (2005)  

 

LOM Praha s.p. 

(Ing.Vybíhal)

MÚ AIST - programové vybavení ve Windows pro Měřicí ústřednu pro balistický počítač na vrtulník MI-24 (2004)

HEREL s.r.o.

(Ing.Herel)

MARS-T - programové vybavení ve Windows pro Měřicí a registrační stanice pro měření tlaku (2004)

AV Consulting s.r.o.

ISL_MTU - program pro zpracování dat z Mitutoyo úchylkoměrů s následným grafickým zpracováním výsledků (2004)

 

Procesorový systém ARDUINO(R)  (2020 - 2021)

GSM_alarm

Inteligentní snímání otevřených garážových vrat s časovým intervale a signalizací SMS na zvolená telefonní čísla.

 

Taneční studio KOMETA 

3 kanálový ovladač osvětlení - reflektorů řízený DMX signálem, plně adresovatelný v rozsahu 1-256 kanál, 

Taneční studio KOMETA 

3 kanálový ovladač osvětlení - reflektorů řízený DMX signálem, plně adresovatelný v rozsahu 1-256 kanál,

 


mailto.gif 

Připomínky, náměty a dotazy zasílejte na vyvoj@jalsoft.cz    

Datum poslední aktualizace : 22.07.2022