Vývoj aplikačního programového vybavení ve Visuál FoxPro


Nová verze programu pro rok 2011

   

Program pro přepočet atletických výkonů 

na body a třídění pořadí dle výkonů

Atletika 2006 - 2011

 čtyřboj + šestiskok a výška  nebo pětiboj  a výška

   

·         Určení programu Atletika 2006 

·         Distribuce a instalace aplikace

·         Nová verze programu pro rok 2011

·         Popis instalace programu

·         UpGrade SW

·         Problémy s aktualizací na PC kde je AVG 8.0


 

Určení programů Atletika 2006 -2011

Původní databázově orientovaný program je určený pro

   přepočet výkonů na body a jejich třídění v atletických soutěžích ČASPV

Program umožňuje provádět vyhodnocování pořadí soutěžících podle získaných bodových hodnot, přepočtených z výkonů v atletických soutěžích ASPV. Tato verze programu vznikla úpravou programů Atletika 2004GymAt, doplněním o nové přepočtové rovnice mezi výkonem a bodovou hodnotou pro každou kategorii a složku, které v roce 2004 vydala ČASPV a zařazením šestiskoku buď jako vložené disciplíny a nebo součástí vyhodnocení pětiboje. 

Závodníci jsou rozděleni do 6 kategorií (mladší I., mladší II., starší I. a starší II, dorost a dospělí) a do dvou složek (mužské a ženské). Všechny výkony a bodové hodnoty soutěžících se archivují, lze je kdykoliv upravovat a doplňovat. Pro každou kategorii lze vytisknout pořadí jednotlivců, pořadí družstev a tzv.bodovací tabulku výkonů.

Pro jednotlivce i družstva na "bedně" lze vytisknout diplomy, jejichž návrh je možné přizpůsobit vlastním potřebám (předtištěné pozadí). Připravuje se tisk diplomu "za účast".

        Příjemné uživatelské prostředí

Ovládání programu je řízeno z roletového menu, grafického menu, dialogových a editačních oken ve stylu windows. Výběr konkrétní činnosti je prováděn myší, lze však použít i kurzorové klávesy. Každá činnost je vybavena bublinkovou a kontextovou nápovědou ve stylu windows (klávesa F1). Na obrazovce je přehledně zobrazena aktivní soutěž, složka a kategorie. Ve vyvolaných oknech lze vkládat či upravovat údaje pro libovolnou složku či kategorii a současně lze tisknout výsledky jiné, zvolené kategorie.

   Automatická aktualizace programu přes internet

Program byl nově v roce 2007 doplněn o automatickou aktualizaci přes internetové rozhraní.  V okamžiku spuštění programu se automaticky kontroluje přítomnost nové verze programu na internetu (samozřejmostí je pevné připojení k internetu) a pokud je nová verze k dispozici, dojde k jejímu automatickému stažení a informaci o její existenci uživateli. Po rozhodnutí uživatele se následná aktualizace provede zcela automaticky aniž by byly údaje v programu změněny.

 

   Problémy s automatickou aktualizací na PC které má nainstalovanou novou verzi AVG 8.0

Vydáním nové verze AVG 8.0 firma Grisoft výrazně zvýšila stupeň ochrany vlastního PC především z hlediska FireWallu. To jistým způsobem zkomplikoval funkci současného automatu, který zjišťuje novou verzi na internetu. Nová aktualizace programu Atletika z května 2008 to již řeší, ale pro starší verze, které se již nedokáží sami aktualizovat (dochází k zatuhnutí okna v pravé části obrazovky, které informuje o prováděném testu a případném stahování aktualizace) je k dispozici samostatný program FTPUpGrade.exe, který si po stažení  nakopírujte do adresáře Atletika. Po spuštění programu Atletika dojde již k automatickému spuštění kontroly na webu a stažení případné aktualizace.

Požadavky na hardware

Na provoz programu Atletika 2006 - 2011 postačuje tato minimální konfigurace:

·         Procesor 2,3 GHz, nejméně 512MB paměti,

·         video nejméně 800x600, 

·         operační systém Wndows XP, Windows 7, omezeně Windows Vista,

·         instalace zabere cca 16MB + prostor na data.

Na lepším počítači bude i program běžet lépe, tj. rychleji a odezva některých činností (zvláště grafických výstupů) bude příjemnější.

  

Distribuce a instalace

Program je distribuován výhradně na CD. Celá instalace programu je plně automatická, postup instalace je naznačen zde. Registraci programu není nutné provádět, ale pro získání informací o nové verzi (UpGrade) programu je vhodné zaslat registrační e-mail přímo z aplikace. Po ukončení instalace není nutné počítač restartovat! 

V případě potřeby je možné předat celou instalaci s pomocí webovské služby www.uschovna.cz, kde Vám na základě Vašeho e-mailu bude uložena sbalená instalace (cca 14MB). Po jejím rozbalení spustíte soubor Instalace.html a pokračujete ve standardním postupu instalace.

  

        Doplňkové funkce programů

Prostředí Windows je předurčeno pro práci s daty v různých formátech. Také program Atletika 2010 je doplněn funkcemi pro export výsledků do jiných programů. Doplňkové funkce jsou součástí ostré instalace programu

 

Export do Wordu verze 2000 a vyšší (*.DOC)

Je vygenerovaný jediný textový soubor, jež vypadá tak, jako je vzhled všech tiskových výstupů  Jednotlivé položky, popisy a nadpisy lze editovat a upravovat. Tisk do formátu "wordu" je proveden do formátovaných textových bloků, nejde tedy o souvislý text, jako když se píše v běžném textovém editoru.

 

Export do Acrobat Readeru (*.PDF - Print Dokument File)

Generovaný jediný NEEDITOVATELNÝ PDF soubor vypadá tak, jako je vzhled tiskových všech výstupů. Údaje do souboru jsou ukládány v komprimované podobě a tudíž je nejmenší ze všech generovaných exportů. Je proto nejvhodnější pro zasílání e-mailem. Navíc má i tu výhodu, že příjemce nemůže v dokumentu nic měnit.

 

Export do Internet Explorer (*.HTML)

Je vygenerovaný jediný soubor typu HTML, jež při otevření Internet Explorerem vypadá jeho vzhled jako u všech tiskových výstupů. Pokud je vloženo logo oddílu nebo jednoty, je vytvořen adresář, kam je logo umístněno.

 

Vedení ČASPV rozhodlo o zakoupení multilicence pro všechny TJ sdružené v ČASPV.

Nová verze programu pro rok 2011

Nová verze programu pro rok 2011 je distribuována přes krajské sekretáře ČASPV, formou zaslání instalačního souboru přes www.uschovna.cz 

Aktuální informace o stavu vývoje programů:

22.04.2006

Zahájena distribuce programu Atletika 2006 ver. 1.2.250

15.04.2007

Zahájena distribuce nové verze programu Atletika 2006/07 ver. 1.3.355

13.05.2010

Zahájena distribuce nové verze programu Atletika 2010 ver. 1.10.550 Postup instalace je naznačen zde

22.04.2011

Zahájena distribuce nové verze programu Atletika 2011 ver. 1.11.580 Postup instalace je naznačen zde

   

UpGrade SW:

Obecný postup instalace upgrade - Kliknutím na odkaz se začne program stahovat, po dokončení se automaticky instaluje UpGrade. 

Vždy novější UpGrade zahrnuje opravy všech předchozích UpGrade, pokud není popsáno jinak.

 

 22.04.2011

Program Atletika 2011 se nemusí znova instalovat, lze provést UpGrade z verze 2010 a tento Upgrade se provede automaticky !

 13.05.2010

Program Atletika 2010 musí být nově nainstalován, nelze provést UpGrade z předchozích verzí!

 

 

30.12.2007

UpGrade programu verze 1.3.377 obsahuje: (pokud se nestáhne automaticky, stáhněte si jej zde, nakopírujte do adresáře "Atletika" a spusťte)

·       byly upraveny údaje maximálních výkonů pro hod do dálky,

·       byl pozměněn způsob zobrazení počtu družstev na "plná/celkem",

·       u tiskových výstupů pořadí družstev je variantně možné tisknout jména závodníků v družstvu,

01.06.2007

UpGrade programu verze 1.3.370 obsahuje: 

·       byl upraven výpočet počtu družstev, nyní se zobrazují plná družstva /všechna družstva v kategorii, připomínám, že kliknutím na tabulku počtu závodníků je možné tabulku vytisknout,

·       výpis pořadí družstev byl doplněn volbou tisku jmen závodníků v družstvech,

·       byly upraveny tisky "tabulek" pro zápis výkonů s rozlišením čtyřboje a pětiboje a to jak pro zápis v družstvech, tak i pro zápis v losovaných skupinách,

·       byl vylepšen editační režim při vkládání výkonů v obou tabulkách, kdy pro vložení posledního výkonu na řádku bude automaticky nastaveno první pole nového soutěžícího.

Připravuje se:

·       bodovací tabulky pro dvě kategorie "předškoláků".

Aktualizace probíhá automaticky při spuštění programu Atletika (a jste připojeni k internetu). Případně si ji můžete stáhnout zde a po uložení na disk ji spustit.

01.04.2007

UpGrade programu verze 1.3.335 obsahuje: (instalace z nového CD!)

·       do programu byl začleněn FTP přístup pro automatický UpGrade programu, což znamená, že uživatel bude automaticky upozorněn, že má k dispozici novou verzi programu (samozřejmě jen, když bude připojen k internetu),

·       jsou odstraněny drobné změny a připomínky uživatelů.

 

 

09.07.2006

Na základě provozu na republikovém finále v atletice byl proveden UpGrade programu na verzi 1.2.313, který obsahuje:

·       z rozhodnutí republikové metodické rady byly změněny názvy kategorií, místo rozdělení na mladší a starší jsou teď kategorie dětí očíslovány římská I. až IV.,

·       byly změněny sestavy diplomů velikosti A4, kde z minulosti zůstaly údaje z krajského kola (uzpůsobeno diplomům s potiskem), nyní jsou diplomy velikosti A4 uzpůsobeny tisku na oficiální formát diplomů ČASPV (tedy ty, na které se tisklo na rep.finále).

·       je opraveno zobrazování disciplín ve sloupcích při vkládání výkonů (občas se neukazovaly správně mužské disciplíny),

·       je přidána disciplína skoku vysokého pro samostatné vyhodnocení vloženého závodu,

·       je možné samostatně vkládat výkony pro šestiskok a skok vysoký (zaškrtnutím ovladače v okně vkládání výkonů jak u skupin, tak u družstev),

·       byl doplněn formulář pro tisk startovních listin pro jednotlivé disciplíny (ten co byl použit na rep.finále),

·       lze tisknout diplomy i pro jednotlivé disciplíny - samozřejmě jen jednotlivce.

28.5.2006

UpGrade programu verze 1.2.298 obsahuje:

·       výrazně opraveny a doplněny tiskové výstupy startovních listin, jak při generování skupin, tak i při zápisů bodů k družstvům nebo při zápisů bodů ve skupinách,

·       upraveny přenosy údajů o aktivní kategorii z výkonných oken do hlavního okna při jejich uzavření tlačítkem "Zavřít",

·       doplněna zlepšená volba kategorie - pouhým kliknutím na kategorii v sumační tabulce.

18.5.2006 

UpGrade programu verze 1.2.281 obsahuje:

·       opraveno počítání výsledků družstva pro méně jak 3 závodníky.

12.5.2006 

UpGrade programu verze 1.2.279 obsahuje:

·       opraven výstup do souboru pro celou soutěž a vybranou kategorii,

·       opraven tisk názvu kategorie ve všech výstupech,

·       optimalizována archivace dat z programu,

·       doplněna obnova dat do programu.

27.4.2006  

UpGrade programu verze 1.2.275 obsahuje:

·       jsou upraveny disciplíny pro dorky, dorce, ženy a muže u vytrvalosti,

·       je doplněn údaj maximálního výkonu v disciplíně, aby nedocházelo k výpočtu velkých bodů, když se uživatel splete,

·       při načtení UpGrade budou automaticky přepočítány výkony na body u vložených závodníků,

·       doplněna možnost volby škrtání 4 závodníka, buď nejhorší výkon nebo závodník,

·       připravuji začlenění i skoku vysokého do programu na vyhodnocení další vložené disciplíny.

     


mailto.gif 

Připomínky, náměty a dotazy zasílejte na vyvoj@jalsoft.cz    

Datum poslední aktualizace : 22.04.2011