Aktuální nabídka - novinky

Datum poslední aktualizace : 03.05.2010


Nejžhavější novinky, které Vám mohu nabídnout. 

Týká se jak HW - mikroprocesorových modulů, tak i SW-hotové programové vybavení v prostředí Visual FoxPro


Podrobnější nabídkaNabídka programu! - Atletika 2006/07 (10)

Původní databázově orientovaný program určený k přepočtu atletických výkonů na body je pro TJ sdružené v ČASPV zdarma jako multilicence.

Program je určen pro vyhodnocování pořadí soutěžících podle získaných bodových hodnot, přepočtených z výkonů v atletických soutěžích. Tato verze programu vznikla úpravou programů  Atletika 2004 a GymAt zavedením nových přepočtových rovnic mezi výkonem a bodovou hodnotou u žákovských kategorií, které v roce 204 vydala ČASPV. Program je doplněn o vyhodnocení šestiskoku a skoku vysokém buď jako vložených disciplín nebo dohromady jako pětiboj a skok vysoký. Nově je možné vyhodnotit vítěze každé disciplíny.

Verze 2007 obsahuje automatický UpGrade programu přes internet a zohledňuje roční provoz u tělovýchovných jednot.

Pro rok 2010 připravuji novelizovanou verzi programu,  která bude obsahovat i sjednocení bodových hodnot pro srovnatelné výkony v jednotlivých disciplínách.


Podrobnější nabídka

Pozor  zvláštní nabídka !

Universální modul pro práci s mikroprocesorem ADuC814

 

výborné vlastnosti za vynikající cenu! 

 


Podrobnější nabídka

Pozor  zvláštní nabídka !

Universální modul pro realicaze USB rozhraní

 

výborné vlastnosti za vynikající cenu! 

 

 


Podrobnější nabídkaNabídka programu! - Atletika 2004 

Původní databázově orientovaný program určený k přepočtu atletických výkonů na body je vhodný pro základní školy

Program je určen pro vyhodnocování pořadí soutěžících podle získaných bodových hodnot, přepočtených z výkonů v atletických soutěžích AŠSK. Tato verze programu vznikla úpravou programy GymAt a zavedením nových přepočtových rovnic mezi výkonem a bodovou hodnotou u žákovských kategorií, které letos vydala ČASPV.  


Podrobnější nabídka

Nabídka programu!

 

Původní databázově orientovaný program je určený k vytváření rozpočtů a je vhodný pro 

projektanty a stavební firmy

 

Program umožňuje efektivním způsobem vytvářet rozpočty stavebních prací - PSV, HSV. Sestava rozpočtu se provádí výběrem z připravených materiálových oddílů, rozdělených podle ceníkových položek.

POZOR !!  Od 1.4.2003 nová verze, umožňující export rozpočtu do programů Word, EXCEL a Acropat Reader (*.PDF).


Podrobnější nabídka

Pozor  zvláštní nabídka !

Universální modul pro práci s mikroprocesorem ADuC812,

také s ADuC824 a sérií ADuC841,842,843 

Jak s ním lze pracovat?